صاحب امتیاز برندهای
آماسا، کالدو، سرانوا و فرانکا
نماینده انحصاری کاشی هرمس و فخار
نمایندگی انحصاری کاشی هرمس و فخار رفسنجان
قبل
بعدی

بازرگانی ایران زمین با اخذ ۲۴ نمایندگی از کارخانجات معتبر تولید کاشی و سرامیک ایران درصدد است توقعات مشتری خود را در هر سطحی برآورده سازد.

اخبــار و مقــالات